tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
A beast!!! Very Handsome and Attracts many beautiful young ladys.
Dathan Jackson is SMOKING HOT!!!!!!!!
viết bởi drummer12345 14 Tháng mười, 2011