tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
The greatest damn Long Island band ever
Theyll rock your world
viết bởi Greg Swirson 13 Tháng một, 2003