Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là rule of three:
 
1.
Dayan is a kind of condom in Antarctica
"Haha. You didnt get any cause you didnt have a Dayan"
viết bởi Barton Bitches!! 14 Tháng tư, 2010
30 18