tìm từ bất kỳ, như là turnt:
 
1.
An awesome ass ghetto chick
Daysia is one fine ass motherfucker
viết bởi DatFetus 09 Tháng sáu, 2013