tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A proper sick DJ who can wow any crowd with his mixing skills
Rar boi, you is sick on the decks like Dazla
viết bởi Dazla 01 Tháng mười hai, 2013