tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
A measurement of deadlor
Man, your deadlorosity is booming!
viết bởi Gibbs 12 Tháng tám, 2003