tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
(Aus) Bicycle.

Australian expression for push-bike
"Catchyalayda mate. I'll be round on my deadly treadly"
viết bởi Gari 30 Tháng bảy, 2005

Words related to Deadly Treadly

bmx freeride aussie bicycle bike cajones pushbike treadly