tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
The coolest Screenname on the Internet.
Wow, nice choice naming yourself Decipher.
viết bởi Decipher ;) 16 Tháng bảy, 2003
 
2.
the most badass dj dude on the planet yo!
*cough* hey decipher where'd you get all these dope ass rekkids? *cough*
viết bởi Sicx 23 Tháng chín, 2003