tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
A lying douche bag. douche, douche bag, liar, fake, retard
Karl: I'm the greatest

Ron: Don't be a Dedolph.
viết bởi Bblack Mman 28 Tháng tám, 2007

Words related to Dedolph

douche liar douche bag fake filter karl retard