Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là french dipping:
 
1.
A lying douche bag. douche, douche bag, liar, fake, retard
Karl: I'm the greatest

Ron: Don't be a Dedolph.
viết bởi Bblack Mman 28 Tháng tám, 2007
3 2

Words related to Dedolph:

douche liar douche bag fake filter karl retard