tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
camel toe. so you can share with others whats going on down there without her knowing. cameltoe camel toe
she is going deep in the desert
viết bởi Kalagahan 13 Tháng mười, 2011