Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
Synonym for "downlow". A secret. To keep something quiet or hush-hush.
Hush up man, we gotta keep this on the deezlow.
viết bởi insiderinfo 30 Tháng sáu, 2006
4 9

Words related to Deezlow:

be quiet downlo downlow down low keep it on the hush