tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
To take a shit...
Defecalize (Verb)

"I gotta' go defecalize myself..."
viết bởi Quetzalcóatl's Ghost 18 Tháng ba, 2011