tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
One suffering from the uncontrollable urge to have big black men strap them down and perform donkeypunches.
viết bởi Anonymous 12 Tháng sáu, 2003