Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là french dipping:
 
1.
The best fucking gaian ever : ). You'll wish you were her. Love her!
WOAH! Its Deflowered by a Lollipop! I wish I was her ; -;.
viết bởi brandifuckingdizzle 05 Tháng chín, 2008
118 46

Words related to Deflowered by a Lollipop:

awesome freak lollipop love sex