tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
To have suddenly lost the feeling of being Kranky.
In her splendor, Meg's very presence was enough to dekrankify Eric
viết bởi Leslie Adams 22 Tháng tám, 2008