Top Definition
This, That, These, and Those.
This cake is yummy.
That cake is yummy.
These cakes are yummy.
Those cakes are yummy.
^ Demonstrative Adjectives ^
#adjectives #demonstrative #demonstrative adjectives #grammar #adj.
viết bởi j0D825 01 Tháng tư, 2008
where demons jump into your pussy and drinks all of your orgasm juice
did you hear she had a demonstrative adjectives last night
#angelitive adjective #demonstritive adjective #pussy #dick #orgasm
viết bởi danaeng 18 Tháng ba, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×