tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
A sexy name, that's Native American. A character in brother bear possibly the best disney movie of all time.
"aye Denahi stahp trying to hunt me, I'm ur brother!"
"srry Kenai I culdnt rly tell bro"
viết bởi Grace dawg 15 Tháng ba, 2013