tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
someone who attempts to have sexual-intercourse with a tree.
damn tree-huggers, they are a bunch of Dendrapheliac's
viết bởi UrbanDrew 23 Tháng mười hai, 2008