tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The female opposite of denim dan. A female that wears denim on denim.
Hey denim debbie, you going to the rodeo tonight?
viết bởi BWiseJr. 18 Tháng mười một, 2011