tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
The literal type of pants that Mario wears.
Bill: "Hey George, what type of pants does Mario wear?
George: "Fuck! I don't know. Overalls?"
Bill: "Nope, Denim Denim Denim!"
viết bởi BallzMcLongCock 14 Tháng sáu, 2010