tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Mass divided by the given volume

D=M/V

DV=M

M=D/V

"Density is fun."

"Density is important when finding the mass"

viết bởi meowshi 12 Tháng mười, 2006