tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
When a person has such bad teeth that it invokes a strong response.
"Dental Damn! That chic has a ganked up grill!"
viết bởi BrewerSam 09 Tháng sáu, 2013