tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
A Sarcastic, unholy, bitchy homosexual.
He is a Deprremental person.
viết bởi Johny Long-Shlong 29 Tháng tư, 2010