tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Nickname for American crooner and actor Bing Crosby
I love those old road movies with Bob Hope and "Der Bingle".
viết bởi dberto 20 Tháng ba, 2009