tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
another name for Hitler.
HEIL, Der Fuher!
viết bởi Code Black 27 Tháng tư, 2010