Top Definition
Another term for amazing.
You are Deren.
i.e. You are amazing.
#deren #amazing #beautiful #sexy #gorgeous #hot #delicious #wow
viết bởi deren95 24 Tháng mười hai, 2011
AYe nigga who dont give a fuck and will pimp slap a hoe for the fun of it.


na mean?
did u c deren?
yeah i saw him, he just pimp slapped that bitch.
damn that nigga is dope
#pimp #slap #dat #hoe #bitch
viết bởi joedaddybitch 27 Tháng tư, 2009
A variant of the Welsh name Deryn (meaning "bird"), typically used to describe someone who is beautiful but flighty.
"You forgot the project AGAIN?"
"I know, I know - I'm such a Deren!"
#derren #derran #muddled #scatterbrained #model-esque #ditzy
viết bởi Mynxey Shan 21 Tháng một, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×