Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tittybong:
 
1.
1. Better than you
2. Frickin amazing
That was so derfa, dude.
viết bởi Tyler Harrowa 22 Tháng tám, 2008
5 3

Words related to Derfa:

amazing awesome impressive marvelous suberb