Top Definition
diffrent way of saying of the word "dawg" or "dog" its used to talk to someone without saying their name.
Damn derg, you mad as shit.
#derg #dawg #dog #person #yea
viết bởi c hayes 15 Tháng ba, 2008
Someone that is an idiot or a wanker. Also has Irish links to red (hair)
Chyli's a derg because he stole that poster
#derg #chylinski #sinead #laffy #sam
viết bởi Sirdergalot 05 Tháng mười hai, 2006
01 someone who lacks intelligence
02 a verbal expression of a brain fart
uh derg da derg derg derg?
#derg #dur #stupid #i love college #brain fart
viết bởi princesslg 31 Tháng năm, 2009
To have sexual intercourse
Candice: did you get dergs?
Catty:totally got dergs last night off tinder boy
#derg #durgs #dirg #durg #durp
viết bởi Brittles 15 Tháng năm, 2014
someone who speaks the derg language
dat nigga is the rillest durg forreal tho
viết bởi bobby 30 Tháng một, 2003
expressing annoyance. Like "ugh"
"derg, my mom wont let me go out tonight!"
viết bởi Sonia 21 Tháng ba, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×