tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
a retarded dragon
look at those dergans, they can't even breathe fire!
viết bởi ToasterDergan 23 Tháng bảy, 2011