tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The day that a new workaholics airs. Invented by Mike.
Dersday=new workaholics
viết bởi Fuckyourmomdaily1 05 Tháng một, 2012