tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Nigger name. Usually steals cars and shit.
Pomf: Devalle is such a nigger name.

Other faggot: True, true.
viết bởi ShadowUnion 05 Tháng mười một, 2012