tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Is a sexy and smart black guy
dang look at that black guy studying he must be a Devaughan
viết bởi pattyf 11 Tháng mười một, 2013