tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
A tall, lanky, and uncoordinated guy who has a lisp.
That jackass just fell down, he's a real deve!
viết bởi Gabe Wilson 27 Tháng hai, 2004
8 20