tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
A young man with yellow-ish skin and freckles. AKA The Young Prince.
No one can compare to Devy Poo
viết bởi pumpkin noodle 16 Tháng năm, 2011