tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A person who does things that make them happy but annoys everyone else.
"You just screwed us all. You pulled a total Devz"
viết bởi opo910 11 Tháng năm, 2012