tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Supermegafoxyawesomehot or just plain god-like
You are such a diblasio
viết bởi Sourgrapes Snape 05 Tháng hai, 2011