tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
That beautiful temptress, guardian angel of all secret writings
Let me read them sexy life notes, DIARY QUEEN
viết bởi Charlie Sheenenator 19 Tháng tư, 2011