to illegally drag race or racing on a road or in an illegal area to pass through
drag racing through quiet industrial area's

racing in roads and drifting round turns
drifting past cars in corners

dicing in general
viết bởi average south african bloke 02 Tháng mười một, 2013
2 more definitions
Top Definition
To get with a girl/to try and get with a girl.
Bro, I'm gonna dice her.

I'm dicing that bitch next.

Who's your next dice?
viết bởi aNAIjao 11 Tháng chín, 2010
Changing/Scrambling.
James: Why you dicing this up?

Chris: Man.. I don't even know.
viết bởi Strawberries 'n Creme 12 Tháng chín, 2009

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×