Someone who's head works like a male reproductive organ. During sexual excitement the head increases its size and ejaculates.
That dickhead is an impotent.
viết bởi LXXXE 18 Tháng ba, 2004
someone who has a dick attatched to their head.
a prat
james paull
viết bởi jessicA newell 24 Tháng năm, 2004
self explainatory
Daniel is a monkey's dick head
viết bởi phill 05 Tháng mười hai, 2003
Sonny is a big fat gay fucking dick head
viết bởi your gran 04 Tháng tư, 2003
Desman mayne
Des is such a dick and he sucks cocks
viết bởi des 13 Tháng ba, 2003
1) Simon Matthews
2) a nobber
You are a dick head
viết bởi Scally 05 Tháng ba, 2003
One who's head resembles a penis.
That neo-nazi over there is a dickhead.
viết bởi GoodfellaSnoop 31 Tháng mười, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×