tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Of or reminiscent of the behavior of Dickheads. (i.e. idiotic, Immature, anoying, rude, macho)
The Dickheadsian frat initiation ritual was quite an ordeal.
viết bởi rl8813 21 Tháng mười một, 2013