tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
To unbutton; To undo
Hey sexy, may I diffibulate your jeans?
viết bởi jellyxx_xxbaby 26 Tháng mười, 2010