Top Definition
Diffle skiffle - n./advb ~ The "ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch" noise made by the skipping inside tyre of a car with a welded diff (typically a drift car) cornering tightly at low speed.
Syn.~ Diff-skiff, skiffing
The drifters pulled into the car park, tyres diff-skiffing as they turned.

"See dat badman S13 yeah? Listen out for dat Diffle-skiffle cuz!"

"With a welded diff, you'll get some diff-skiff at low speeds while cornering."
#diff-skiff #skiffing #wheel skip #diff #skiff
viết bởi DiffleSkiffle 20 Tháng ba, 2013
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×