tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
The act of dissing, and dismissing him
"Your so fat, when u sat on a rainbow, skittles fell out"

"You just got dimissed"
viết bởi Yotengocatorceanos 03 Tháng sáu, 2009