tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
DimmaHD you're a skid
DimmaHD looks like you like a skid.
You're a skid aka dimmahd
viết bởi Pomi 06 Tháng mười hai, 2012