tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A mountian pass at the sino-indian-burmese tri-point. A strategic approch to eastern assam.
Hey look, it's the Diphu Pass!
viết bởi berserker 14 Tháng mười một, 2003