tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
To masturbate while dipping tobacco.
I need a jay arthur and a chaw, so i dipperbated.
viết bởi Jay arthur 31 Tháng ba, 2009