Dippy means to be a complete stupid fucking dumbass, plain and simple. silly, foolish - derived from dipshit
A Dippy person for instance would be the kind of retarded idiot who pissed themselves on a plane when they think there are no toilets, and there are.
viết bởi LOL!LOL 22 Tháng hai, 2011
Top Definition
Dippy means to be a complete stupid fucking dumbass, plain and simple.
The busdriver is really dippy
viết bởi Josephp111 04 Tháng ba, 2004
silly, foolish
you are so dippy.
viết bởi wuh 17 Tháng tư, 2003
derived from dipshit

a moron, dumb ass, someone who is very gullible
Alex, stop being such a dippy.
You're a dippy!
viết bởi sfchinadolls 04 Tháng năm, 2010
Adj
Someone Displaying Dip shit like qualities.
Stop acting like a dippy and get the fuck out of the fire.
viết bởi PureChaos 14 Tháng tám, 2009
A stupid person.
Teacher: What's 2 x 3?

Dippy: 23?
viết bởi Brilliant Definer 02 Tháng tư, 2013
A joint dipped in formaldehyde
Smokin' a dippy
viết bởi EEB 23 Tháng mười, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×