tìm từ bất kỳ, như là fap:
 
1.
The Optometrists bitches

first defined by Nimtard Ali
(Nimrah)optmetrists: Come over here and shine these lenses

(bitch)Dispensers: Yes MP (miss prof)
viết bởi OZ the man Im the MAN 23 Tháng mười, 2007