tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
An upmarket way of saying fuck the police.
Friend: "You're not allowed to ride up a building on a chainsaw!"
Me: "So? DISREGARD THE CONSTABULARY!"
viết bởi Shark'sFace 13 Tháng năm, 2012