tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Punk rock riot grrrl band. Primarily containing 2 lead vocalists.
Have you seen that band, Distain. Those chicks rock hard!
viết bởi Eloura 08 Tháng chín, 2004